Banner 3 Letak1 Letka2 Nitrianske Tlaciarne1 Nitrianske Tlaciarne2
Banner 3 Letak1 Letka2 Nitrianske Tlaciarne1 Nitrianske Tlaciarne2
ÚVODO NÁSGRAFICKÉ
ŠTÚDIO
TLAČKALKULÁCIAKONTAKTÜBER UNS

Tlačiarne Nitra Forpress – vlastníme najlepšiu technológiu Xerox

 

Ochranné prvky
MicroText®
Text potlačený ako jedno bodové písmo, ktorý nie je čitateľný voľným okom, ale iba s použitím lupy.
Correlation Mark®
Vytlačený text je viditeľný iba použitím špeciálnej prekrývacej fólie „kľúča“.
GlossMark®
Text nie je viditeľný pri pohľade kolmo, text sa zviditeľní pri pohľade pod uhlom v odlesku svetla.
FluorescentMark®
Text je viditeľný pod UV alebo čiernym svetlom. Nie je viditeľný pri dennom svetle. 
.
Personalizovaná tlač
personalizujeme listy, faktúry, pozvánky, výpisy z účtov, darček. poukazy, ponuky a upomienky.
Dotlač unikátnych EAN a QR kódov na dokumenty.
Dotlač variabilných dát na žreby, vstupenky, štítky, poukazy a cenovky.
Mailing - vkladanie listov do obálok a doručovanie.
Výroba a správa databáz
Logistické služby, balenie, doprava.

.
Digitálna a ofsetová tlač

kalendáre, knihy, letáky, katalógy, plagáty, štítky, manuály, výročné správy, časopisy, brožúry, žreby,
buletíny, manuály, dar. poukazy, pozvánky, pák. zakladače, vstupenky, etikety, kupóny, cenovky, diplomy, vizitky, preukazy, hlavičkové papiere, žetóny a rôzne iné tlačovinyNitrianske Tlačiarne - Pracovný Tím

  

Recepcia   I   tel./fax: 037 652 37 64   I
-
Cenové Kalkulácie

Ing. Pavol Žibritovský  I   mobil: 0903 22 22 19   I
mail: obchod@forpress.sk

-
Obchodné Oddelenie

Andrej Prokypčák  I   mobil: 0903 77 77 20  I
mail:
kalkulacie@nitriansketlaciarne.sk  I
Peter Peťovský   I   tel: 0903 22 22 18
mail: petovsky@nitriansketlaciarne.sk  I

Ekonomické Oddelenie
Milan Sabo  mail:  sabo@forpress.sk   I
-

Výrobné Oddelenie

Kamil Stovička  I  mobil.: 0903 22 22 19   I
mail: print@forpress.sk

-

CTP / DTP
 Oddelenie
Mgr. Atila Mondočko  I   mobil: 0911 22 22 64   I
mail: 
forpress@forpress.sk
   I

Martin Kováč  I  mail: studio@forpress.sk

digitálna tlač a ofsetová tlač

Digitálna tlač je tlačová technológia vhodná na malé a stredne veľké zákazky. Medzi najväčšie výhody digitálnej tlače patrí rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), bezkonkurenčne nízka cena tlače, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (vďaka kalibrácii pomocou spektrálnej sondy), obojstranná tlač s presnosťou registrácie 0,2 mm a možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU Vašich kalendárov, kníh, katalógov, diplomov, oznámení, firemných tlačovín, letákov, plagátov, pozvánok, nápojových a jedálnych lístkov, pohľadníc, bookletov k CD...

Na digitálnu tlač používame dve štvorfarebné a dve jednofarebné digitálne hárkové tlačové linky od firmy XEROX. Naše farebné digitálne hárkové tlačiarne poskytujú vynikajúcu kvalitu tlače s použitím nových ekologickejších EA tonerov bez použitia fixačnej kvapaliny, ktorá je porovnateľná s ofsetovou tlačou. Svoju rýchlosť 120 strán za minútu udrží bez ohľadu na gramáž tlačového média. Tlačíme s vysokým rozlíšením 2400 x 2400 dpi na široký rozsah potlačiteľných médií rôznych gramáží papiera od 60 do 350 g s rôznou povrchovou úpravou, či už ide o natierané, kreatívne papiere so štruktúrou, kreatívne papiere s perleťovým povrchom, samolepky alebo priehľadné fólie a papiere. Spojením vysokej produktivity, kvality tlače a presnosti farieb Vám ponúkame ideálne riešenia pre vaše tlačoviny.

Ofsetová tlač je tlačová technológia vhodná na stredne veľké až veľké zákazky. Táto klasická technológia je u nás stále najrozšírenejšou. Ofsetová tlač je tlačová technika, pri ktorej sa prenáša obraz z hliníkovej (CTP) platne cez gumový valec na tlačový povrch (papier). Tento proces je založený na odpudivosti vody a mastných tlačiarenských farieb, pretože tlačené plochy sú v jednej výškovej úrovni počas celého procesu prenosu z CTP platne po papier. Použitie gumového valca umožňuje tlač veľmi jemných detailov i na menej kvalitný papier.
Podľa rozsahu strán a množstva zaraďujeme zákazky do výroby na hárkové ofsetové stroje (tlač na jednotlivé narezané hárky papiera) a rotačné (tlač na kontinuálny kotúč papiera). Ide o tlač kníh, novín, katalógov, letákov, žrebov, brožúr, manuálov, časopisov, buletínov, plagátov, kalendárov, výročných správ, pozvánok, hlavičkových papierov, zakladačov, štítkov a rôznych etikiet.

personalizovaná tlač
U nás sa personalizovaná tlač realizuje formou personalizovaných textov, kódov a podobne. Je známe, že personalizované tlačivá majú vyššiu oslovovaciu účinnosť. Realizujeme personalizáciu listov, pozvánok, faktúr, výpisov, upomienok a informačných listov. Dotlač variabilných dát do žrebov, vstupeniek, poukazov, štítkov, etikiet, cenoviek. Dotlač unikátnych EAN, QR kódov. Zabezpečíme Vám mailing, distribúciu, logistiku, tvorbu a správu databáz.

tlač ochranných prvkov proti falšovaniu

Personalizovanú tlač Vám vieme doplniť o tlač ochranných prvkov ako sú GlossMark®, Correlation Mark®, FluorescentMark® a MicroText® v jednom prechode strojom, čo ušetrí váš čas a peniaze. Ponúkame Vám výrobu tlačovín so zvýšenou ochranou pred falšovaním. Ochrana dokumentov je nevyhnutná proti narastajúcej hrozbe neautorizovaného rozmnožovania. Falzifikáty dokumentov, kupónov, lístkov či faktúr - môžu mať negatívny finančný dopad. Pomáhame Vám bojovať proti ohrozeniu exkluzívnymi špeciálnymi imidžovými efektami pre variabilné aj statické zákazky s extra úrovňou bezpečnosti a autentifikácie.

OCHRANNÝ PRVOK - Giloše, Guilloche (sústava jemných vlnovitých čiar)
Je najzákladnejší ochranný prvok v grafike. Tvorí ho sústava veľmi jemných súvislých navzájom prepletených čiar, ktoré nie sú prerušené. Môžu mať tvar pásov, rámov alebo rozety.
OCHRANNÝ PRVOK - GlossMark®
Vytlačený text nie je viditeľný pri pohľade priamo, text sa zviditeľní pri pohľade pod uhlom a odlesku svetla. Dodáva extra ochranu na všetky lístky, kupóny, vstupenky, certifikáty, poukážky, faktúry, pozvánky, darčekové kupóny a hlavičkové papiere.
OCHRANNÝ PRVOK - Correlation Mark®
Vytlačený text je viditeľný iba s použitím prekrývacej fólie ako "kľúča“. Dodáva extra autentifikáciu na výherné lístky, pozvánky a dokumenty.
OCHRANNÝ PRVOK - FluorescentMark®
Vytlačený text je viditeľný iba pod UV alebo čiernym svetlom. Chráni citlivé dokumenty ako lístky na rôzne podujatia, VIP pozvánky a vstupy.
OCHRANNÝ PRVOK - MicroText®
Text potlačený ako jednobodové písmo. Má tiež veľmi významnú ochrannú funkciu pre svoju mimoriadne náročnú napodobiteľnosť. Voľným okom je nečitateľný. Dodáva dodatočnú ochranu na pozvánky, štítky, etikety, poukážky, vstupenky, diplomy, preukazy, firemné ceniny a ďalšie citlivé materiály.
knihárske spracovanie

Knihárske spracovanie je finálne spracovanie výrobku.  Je výrobnou fázou, kde tlačiarenské produkty nadobúdajú konečnú spotrebiteľskú podobu a hodnotu. Precízne knihárske spracovanie a náležitá výstupná kontrola výrobku hrajú rovnako dôležitú úlohu ako kvalitná príprava a tlač. Dokončovacie spracovanie zabezpečujeme výlučne vlastnými najmodernejšími technológiami od značiek C.P.Bourg, Horizon, Smyth, Perfecta, Wohlenberg, Multigraf, Calendar, Adast,  a Foliant

Prehľad našich technológií
 - SMYTH F.145 - automatická linka na šitie knižných blokov od talianskeho výrobcu na tvrdú knižnú väzbu V8 a V4 s rýchlosťou 145 zošitých zložiek za minútu
 - C. P. BOURG - poloautomatická lepiaca knihárska linka od Belgického výrobcu na lepenie kníh, časopisov, katalógov, výročných správ, blokov a zápisníkov použitím tavného HotMelt lepidla s hodinovou produktivitou 300 kníh známej tiež ako mäkká lepená väzba V2 a väzba V4.
 - HORIZON VAC100 - Automatická brožúrovacia a 20 stanicová znášacia linka od Japonského výrobcu na šitie časopisov a spracovanie väzby šitím kovovým drôtom známej ako väzba V1
 - CALENDAR 55A - Našou špecializáciou je spracovanie a výroba kalendárov s  produktivitou až 600 cyklov za hodinu na poloautomatickej pneumatickej linke s použitím dvojitej kovovej špirály rôznych farieb a veľkostí na výrobu stolových a nástenných kalendárov a zápisníkov.
 - WOHLENBERG - knihársky trojorez na kvalitné finálne spracovanie kníh po lepení a šití
 - PERFECTA TVC 92
- plochá rezačka papiera dokonalý finálny orez produktov
 - PERFECTA TVC 115
- kompletné rezacie centrum na dokonalý finálny orez produktov

 - ADAST MAXIMA MS80 - plochá rezačka papiera na prípravu papiera pred tlačou
 - MULTIGRAF Foldmaster Touchline -
automatické zariadenia na perforáciu a bigovanie hárkov gramáže do 400gsm s pozdĺžnou a priečnou perforáciou s hodinovým výkonom 5000 A4
 - FOLIANT Gemini - laminovacia linka s pneumatickým prítlakom 6 bar a  výkonom 15 m. za minútu
 -
GUK 52/4 KTL - automatická 4 kapsová skladacia linka s dvomi krížnymi nožmi na spracovanie skladov z hárkov B2 na 32 stranové knižné zložky s rýchlosťou až 40000 skladov za hodinu 

 

 AKTUÁLNE SPRÁVY .

Február 2017
Prebehla inštalácia automatickej rezacej linky HORIZON HT30C na spracovanie šitých a lepených väzieb V4 a V2.
-
Máj 2016
Spustenie ofsetového tlačového stroja KBA RAPIDA 75 s temperáciou farebníkových valcov a online spektrofotometrickým meraním farieb.
-

December 2015
Do prevádzky bola spustená automatická lepiaca linka HORIZON BQ470 na spracovanie šitých a lepených väzieb V4 a V2 s hodinovou produkciou 1000 väzieb. 
-
August 2014

Prebieha inštalácia automatickej knižnej šicej linky SMYTH F.145 na spracovanie šitých väzieb V4 a V8. Plánované spustenie September
-

Máj 2014

Obhájili sme certifikáciu enviromentálneho riadiaceho systému ISO14001:2004 spolu so systémom riadenia kvality normy ISO9001:2008

-

Apríl 2014
Naša spoločnosť bola úspešne certifikovaná ekologickým certifikátom FSC od Rainforest Alliance pre reťazec spracovateľov papiera
-

Marec 2014

Testovanie novej linky priamo vo výrobnom závode knihárskych technológií SMYTH v Turíne 
-

Máj 2013

Spustenie kontinuálnej linky zn. MULTIGRAF na potlač poštových obálok na tlačovom stroji RYOBI
-
Apríl 2013
Inštalácia štvorfarebného ofsetového tlačového stroja RYOBI 524 s NP52 online perforačnou a číslovacou jednotkou  

-
September 2012
Inštalácia automatickej brožúrovacej a 20 stanicovej znášacej linky HORIZON s hodinovým výkonom 3500 väzieb V1 v A4 formáte

-
Máj 2012
Zúčastnili sme sa celosvetového kongresu XEROX Premier Partner v Düseldorfe a svetového polygrafického veľtrhu Drupa

-
September 2011
Otvorenie 2000m2 výrobných a skladových priestorov na Potravinárskej ulici v Nitre

-
Apríl 2011
Inštalácia poloautomatickej linky CALENDAR 55A na väzbu dvojitou drôtenou špirálou s maximálnou šírkou väzby 570 mm a produktivitou 600 kalendárov za hodinu
-
Február 2011
Začína rekonštrukcia výrobného areálu na Potravinárskej ulici
-
November 2010
Navštívte našu expozíciu na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2010 v spolupráci s firmou XEROX
-
Máj 2010
Zúčastnili sme sa celosvetového kongresu XEROX Premier Partner v Manchestri ako zástupcovia SR v aplikácii nových tlačových trendov spojených s výstavou IPEX v Birminghame
-
November 2009
Inštalácia modulárneho skladacieho systému GUK 52/4 KTL 
-
December 2008
Spustenie poloautomatickej laminovacej linky FOLIANT GEMINI určenej na digitálnu tlač s pneumatickým prítlakom 6 bar

-
November 2008
Inštalácia jednofarebnej tlačovej online linky XEROX NUVERA na tlač kníh a manuálov s rýchlosťou tlače 4200 tlačových hárkov za hodinu

-
November 2008
Inštalácia štvorfarebnej digitálnej tlačovej linky XEROX DocuColor s online V1 zošívacou linkou

-
Október 2008
Spustenie knihárskej linky na mäkkú lepenú väzbu V2 od výrobcu C.P.BOURG

-
December 2006
Inštalácia online CTP systému AGFA AVALON na výrobu tlačových platní formátu B1
-
November 2006
Inštalácia prvej plnofarebnej tlačovej linky XEROX DocuColor 5000 AP na Slovensku
-
Október 2006
Inštalácia jednofarebnej digitálnej tlačovej linky XEROX DocuTech 4110
-
Marec 2006
Otvorenie nového fotoateliéru vybaveného osvetľovacou technikou a príslušenstvom od firmy ELINCHROM a CANON
-
Október 2004
Inštalácia online CTF systému AGFA AVANTRA na výrobu filmov pre ofsetovú tlač do formátu B2

© All rights reserved ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
IČO: 36 562 611, IČ DPH: SK2021860434, Bankové spojenie 1095559003/1111

Kontaktujte nás – Forpress tlačiarne Nitra
© Copyright 2011 Forpress | Powered by CMS Weblife